Teratak Warisan Enterprise

Teratak Warisan EnterpriseTeratak Warisan Enterprise adalah satu kumpulan pelajar jurusan Diploma Pengurusan Maklumat Kampus UiTM Segamat yang telah menjalin usahasama dengan Yunus Hotel & Resort dalam membangunkan blog Rumah Warisan Mariam Othman(RWMO).

Profil Organisasi Teratak Warisan Enterprise

General Manager
Muhammad Abdul Hadi Bin Jurimi

Administration Manager
Nur Fatin MustafaOperational Manager
Mohd Norirfan Amin Bin Jaafar

Marketing Manager
Abdul Rahman Bin Suria

Financial Manager
Nina Nuriana Bt Zainuddin

Penghargaan

Blog RWMO ini adalah tanda pernghargaan kami kepada pihak pengurusan Yunus Hotel & Resort yang telah membuka peluang kepada kami mempelajari selok belok dunia perniagaan serta kesudian memberi sepenuh kerjasama terhadap kami dalam membantu kami menyiapkan tuntutan tugasan yang terkandung dalam subjek Fundamentals of Enterpreneurs (IMD 300). Kami disini merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Yunus Hotel & Resort, terutama sekali kepada Puan Mariam Othman diatas penerangan dan perkongsian maklumat mengenai sejarah, butir dan perincian mengenai rumah warisan tersebut.

Terima Kasih.

No comments:

Post a Comment